O PROJEKTE GREEN 48

Projekt GREEN je novou príležitosťou na výstavbu a bývanie v populárnej a modernej časti obce Hviezdoslavov s výstavbou málopodlažných rodinných domov

Súčasťou projektu je výstavba inžinierskych sieti a ponuka na predaj pozemkov pre výstavbu samostatne stojacich rodinných domov v uzavretom areáli GREEN

Regulatívy územia

V súlade so záväznou časťou územného plánu obce Hviezdoslavov je areál určený pre výstavbu samostatne stojacich rodinných domov s nasledujúcimi regulatívami:

Reg. blok

regulačný blok R - bývanie v rodinných domoch

Max. zastavanie

max. miera zastavania (IZP) - 30% pre samostatne stojace rodinné domy

Zeleň

min. podiel zelene (KZ) - 50% pre samostatne stojace rodinné domy

Max. výška

max. výška objektov - dve nadzemné podlažia

INŽINIERSKE SIETE

Inžinierske siete sú v štádiu výstavby a plánovaný termín ich dokončenia je 10/2023. V rámci  inžinierskych sietí  bude vybudované:

Lokalita a poloha

Pozemky ležia vo vyhľadávanej novobudovanej časti obce Hviezdoslavov s výstavbou málopodlažných rodinných domov.

Krajné parcely na severo-východnej strane plánovaného areálu hraničia s cestou Čerešňárka, ktorá je dôležitou spojnicou medzi Hlavnou ulicou prechádzajúcou starou časťou obce a Seneckou cestou prechádzajúcou novou časťou obce zo smeru od 2,8 km vzdialeného výjazdu z rýchlostnej cesty R7.

Dôležitá infraštruktúra, vybavenosť a vzdialenosti od areálu

Mesto Šamorín 6km (autom 6min): ponúka obchody Billa, Kaufland, Tesco, Lidl, banky, možnosti športových a kultúrnych aktivít, vodné športy, korčuľovanie, cyklistiku, vyhľadávané zariadenia ako napr. rezort x-bionic® sphere, Hipo aréna,Park Kormoran a ďalšie.

Doprava