FINANCOVANIE POZEMKU

Hypotekárny úver – až do 80%

Ručenie kupovaným pozemkom

Individuálne financovanie

Nastavenie financovanie na mieru

Vlastné zdroje

S využitím vlastných zdrojov

POSTUP

Podpis rezervačnej zmluvy

Podpis Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Schválenie hypotekárneho úveru

Podpis záložnej zmluvy

Podpis Kúpnej zmluvy

Zvýhodnené podmienky pre hypoúver

 • Individuálny prístup ku klientom a jednoduché vybavenie úveru
 • Bez poplatku za spracovanie úveru aj v prípade LTV nad 80%
 • Bez znaleckého posudku – ocenenie realizované bankou
 • Lehota čerpania úveru až 24 mesiacov s možnosťou predĺženia o 12 mesiacov
 • Financovanie až do 80% výšky hodnoty nehnuteľnosti stanovenej Bankou
 • Možnosť zazmluvnenia maximálneho limitu úveru vopred (financovania aj výstavby na obstaranom pozemku) až do 300.000 EUR (podľa príjmov klienta)
 • Čerpanie úveru na základe podaného návrhu na vklad záložného práva na Katastrálnom úrade a aktuálneho Listu vlastníctva zo dňa podania návrhu na vklad
 • K schváleniu úveru nie je potrebné predložiť podpísané Zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (zmluvu o budúcej zmluve o výstavbe, zmluvu o výstavbe, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, resp. kúpnu zmluvu), postačuje až k čerpaniu úveru
 • Možnosť predčasne splatiť celý zostatok úveru pri obnove fixácie úrokovej sadzby bez poplatku
 • Možnosť predčasne splatiť ľubovoľnú čiastku pri obnove fixácie úrokovej sadzby bez poplatku
 • Výhodné poistenie schopnosti splácať úver – zľava z úrokovej sadzby
 • Atraktívne úrokové sadzby
 • V prípade Bankou vyhlásenej Kampane pre hypoúvery platia kampaňové podmienky aj pre klientov projektu

Poskytované služby

Reg. blok

Zrealizujeme všetky administratívne úkony so zabezpečením hypotekárneho financovania

Nájdeme

Nájdeme pre Vás najvhodnejší model financovania nákupu nehnuteľnosti.

Poradíme

Poradíme pri výbere vhodného poistného produktu pre zabezpečenie nehnuteľnosti ako aj pri výbere ďalších poistiek

Zabezpečíme

V prípade záujmu zabezpečíme stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu